ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಆಡಿಸಬೇಡಿ. ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ವಿಜಯಪುರ : ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮಠಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುಕುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಆಮೇಲೆ  ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆಹಾಕಲಿ, ಅವರು…