ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ನಾಳೆ ಚಾಲನೆ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆ.. 2019.ಜನವರಿ 6 ರ ಭಾನುವಾರದ ರಿಂದ 22 ರವರೆಗೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ…